Category: Lezingen

J.A.H. (Arno) van den Munckhof R.H.® is als Meester hypnotiseur verbonden aan het HypnoseCentrum Nederland waar hij naast therapeutische behandelingen ook als commercieel directeur sturing geeft aan de franchiseformule van het HypnoseCentrum. Hypnose is zijn passie waarvan hij de kennis en ervaringen graag doorgeeft aan zijn cursisten. Als hoofddocent van HypnoWorld opleidingen verzorgt hij o.m. de opleiding tot Internationaal Register Hypnotherapeut en de cursus Medische Hypnose, een kortdurende masterclass speciaal voor mensen die werkzaam zijn in de reguliere geneeskunde.

In 2013 was Arno medeoprichter van de Hypnose Vereniging Nederland (HVNL) en heeft hiervoor gedurende de eerste twee jaren de functie als voorzitter vervult.

Zelf heeft Arno tijdens zijn carrière diverse Internationale opleidingen genoten, w.o. Stephens WLM, OMNI® Hypnotherapeut, NGH C.Ht., Dave Elman Hypnosis Institute, Hypnose Akademie (Dld), Pijnmanagement (Sean Michael Andrews), Partstherapie (Roy Hunter), Simpson protocol (Ines Simpson) en mag zich dan ook op grond van zijn kennis en ervaring scharen onder de hypnotiseurs met de meeste ervaring in directe hypnose.

Naast al deze opleidingen heeft Arno zich tevens gespecialiseerd in Brainwave Entrainment, ook wel AVE of Audio Visual Entrainment genoemd. Hiervoor heeft hij een masterclass Neurotechnologie gevolgd bij Dave Siever en is, namens hem dan ook gecertificeerd om deze apparatuur op een professionele wijze in zetten voor therapeutische doeleinden.

Arno is dan ook de uitgesproken persoon om directe hypnose positief in het licht te stellen. Hij is dan ook graag bereidt om over dit thema lezingen of gastcolleges te geven. Korte demonstraties behoren daarbij tot de mogelijkheden. Hoewel Arno in het verleden ook hypnoseshows heeft gedaan, is hij voor dit doel momenteel niet meer beschikbaar.